Rendkívül igényesen kialakított környezetben, a kórház területén található, a Ronald Mc Donald Alapítvány működteti. Műtétre való előjegyzésnél ez is lehet egy lehetőség, szállás, elhelyezés terén. 

Ingyenes és önellátó, kiválóan felszerelt. Családok kórházi tartózkodását hivatott könnyíteni, de korlátozott számban rendelkezik „anyaszállós” szobákkal is.

 

Elhelyezési kritérium, hogy a lakhely a kórháztól min.25 km-re legyen.

 

Be- és kijelentkezés: hétfőtől péntekig lehetséges. Fontos és egyben korlátozó tényező, hogy hétvégén nem lehet be vagy kijelentkezni, ahogyan hosszabb hétvégén vagy nagyobb

 

egyházi ünnepek és munkaszüneti napok esetén sem.

 

A Ronald McDonald Ház menedzsere: Rigó Zsuzsanna.

 

A kórházi összekötő ill. kuratóriumi tag: Kramcsák Mónika főnővér.

 

Forduljanak hozzánk bizalommal, lehetőség esetén segítünk.

 

 

A fotók is hamarosan felkerülnek !

 

Tájékoztató a „Baba – Mama” kórtermek tartózkodási rendjéről

Az „Alapítvány a Gyermeksebészeti Betegekért” finanszírozásában osztályunkon a szülők és gyermekek együttes elhelyezésére az átlagosnál lényegesen magasabb komfortfokozatú kórtermek kerültek kialakításra. Ezekben a kórtermekben a szülők részére külön fekhely áll rendelkezésre, ágyneművel. A kórtermek légkondicionáltak, saját fürdőszobával rendelkeznek. A szülők és gyermekek ruháinak elhelyezésére szekrények vannak. Wifi segítségével folyamatos internet elérhetőség biztosított.

Ezekben a kórtermekben csak női hozzátartozó elhelyezésére van lehetőségünk!

Fontos, hogy gyermekük mellett csak akkor tartózkodhatnak, ha nincs

 • lázas betegségük
 • influenzás tüneteik
 • hasmenésük vagy egyéb fertőző betegségük.

Amennyiben az édesanya krónikus betegségben szenved, kérjük, a család gondolja át, ki marad a gyermek mellett, mert a stressz hatására betegségük tünetei fokozódhatnak (epilepszia, asthma, cukorbetegség stb.).

Saját gyógyszerüket minden esetben hozzák magukkal és a szekrényben bezárva tárolják.

Ahhoz, hogy a szülők gyermekükkel együtt maradhassanak, négy fontos feltétel betartása szükséges: 

 1. a többi beteg jogainak, érdekeinek tiszteletben tartása, pihenésük – alvásuk zavartalan biztosítása
 2. a betegellátás (saját és többi gyermek) zavartalanságának biztosítása
 3. higiénés szabályok kötelező betartása
 4. az osztályos házirend maradéktalan betartása

Ennek alapján gyermekük mielőbbi gyógyulása érdekében kérjük a következő szabályok betartását.

Amíg az Ön gyermeke a kórházban tartózkodik a  kórházi betegellátó team a felelős érte, ezért kérjük együttműködését, megértését.

- Gyermekük a saját ágyában kell hogy maradjon éjszakára, kivételt képez  az éjszakai szoptatás, de etetés után a gyermeket vissza kell tenni a kiságyba.

- Amennyiben elhagyja a kórtermet kérjük, hogy ne  a betegtársak szüleinek jelezze, hanem az osztályos nővér számára.

- Abban az esetben, ha műtét után gyermeke szoros megfigyelést igényel őrző szobába vagy ébredő szobába kerül elhelyezésre, ahol nincs mód éjszaka gyermeke mellett tartózkodni, amennyiben állapota engedi, visszakerül eredeti kórtermébe.

 1. Higiénés szabályok:

- Minden egyes alapápolást segítő tevékenység végzésénél kötelező a kézmosás, kézfertőtlenítés.

- A reggeli ápolási tevékenységek: kórterem rendbetétel, ágyneműcsere, fürdetés, szellőztetés 6 órakor kezdődnek a házirend szerint.

- Kérjük a szülőket, hogy saját ágyukat tartsák rendben 7 óra 15 percre ágyazzanak be és az ágyat csukják össze. A kórházból való távozáskor az ágyneműt lehúzva hagyják az ágyon.        

- Saját pizsama használata megengedett – ágynemű behozását mellőzzék.  

- Váltópapucs és a fürdőszobában külön fürdőpapucs használata kötelező.  

- Étkezés a kórteremben lehetséges. A kést, a villát minden esetben szekrényben, elzárva kell tartani , üvegpoharakat kérnénk mellőzni!

 - Ételtárolás a folyosón lévő hűtőben, tároló dobozban, névvel ellátva,  távozáskor kérjük a hűtőből elvinni a benne tárolt élelmiszereket.

- Intézetünkben szelektív hulladékgyűjtés működik, kérjük a szabályok betartását.

- A fürdőszoba  használati utasítását kérjük, tartsák be.

 2. A zavartalan pihenés érdekében:

-A mobiltelefonokat este 20 óra után kérjük lehalkítani, vagy kikapcsolni.  

- TV – DVD használata 20 óráig megengedett, amennyiben a betegtársakat nem zavarja. –

- Éjszaka amennyiben a betegellátás szükségessé teszi, őrzőfény felkapcsolására kerülhet sor.

- Éjjel kérjük, hogy minden szülő a saját gyermeke mellett tartózkodjon a kórteremben.

 3. Gyógyszer beadás:

- Gyermekük állandó gyógyszerét hozzák be a kórházba, melyet felvételkor kérünk átadni szíveskedjenek megfelelő tárolás céljából az osztályos nővér számára.

- Kérjük a szülőket, hogy önállóan semmilyen gyógyszert ne adjanak gyermeküknek. Vitaminok, táplálék kiegészítők  adását is jelezzék az osztályos nővér számára.

 FONTOS TUDNI:

- Látogatási időben a látogatásra a Gyermekegészségügyi Központ által kiadott látogatási rend az érvényes.

- Behozott értéktárgyaikért felelősséget vállalni nem tudunk. Értékeiket lehetőség szerint a szekrényben zárva tartsák.  

- Kérjük a szülőket, hogy a kórtermek berendezési tárgyaira vigyázzanak és gyermeküknek is hívják fel erre a figyelmét. A kórtermekben és a berendezési tárgyaikban keletkezett károkért anyagi felelősséggel tartoznak. Érkezéskor és távozáskor átadás-átvétel történik!

 Gyermekük gyógyulása érdekében kérjük együttműködésüket osztályunk dolgozóival, amennyiben ez nem valósul meg gyermeküket ki kell helyeznünk a „Baba – Mama” kórteremből.

 Amennyiben gyermeke és Ön sürgősséggel kerül elhelyezésre a Baba-mama kórteremben úgy előfordulhat, hogy ez a helybiztosítás, már egy előjegyzett beteg helyének rovására történt. Ha másnap az előjegyzett gyermek megérkezik és más helyet nem tudunk számára felkínálni, akkor előfordulhat, hogy Önt és gyermekét kell áthelyeznünk egy nem Baba-mama kórterembe.

 Kérjük, hogy alapítványunkat az eltöltött éjszakák arányában anyagilag támogassa a kórtermek állagának megőrzése és további hasonló kórtermek létrehozása érdekében.

 Alapítvány a Gyermeksebészeti Betegekért

Cím: 3529 Miskolc Medgyessy Ferenc 4.

Számlaszámunk:12046102-00116550-00100009

Adószámunk: 18419867-1-05

Miskolc, 2020.03.09.

Betegeink zavartalan gyógyulása érdekében tisztelettel:

 

                Kramcsák Mónika                                                                       Dr. Papp János

            osztályvezető főnővér                                                           mb. osztályvezető főorvos

 

Támogatásukról igazolást állítunk ki. Minden befizetés számla ellenében történik. Amennyibe támogatását utalja, az igazolás kiállításához a közlemény rovatban adja meg adószámát is.

 

Miskolc, 2020.03.09.


kórtermek

Általános tudnivalók járóbetegellátás

 

dr. Balogh Pál                                           ny. osztályvezető főorvos

dr. Vincze János                                       ny. osztályvezető főorvos

dr. Felházy Lajos                                      ny.főorvos

dr. Ristowszki Konstantin                        ny.főorvos

dr. Rivasz-Tóth Gyula                              ny. osztályvezető főorvos helyettes

Lakatos Jánosné (Rózska néni)                ny.főnővér

Juhász Sándorné (Irénke néni)                 ny. főműtősnő

Korondi Imréné (Erzsike néni)                ny. főnővér

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

 

Gyermeksebészeti, Traumatológiai és Égési Osztály

 

 

HÁZIREND 

 

A Kórház területén beteglátogatásról eltekintve csak hivatalos célból (kezelés, ügyintézés, adatszolgáltatás, beteg behozatal, vagy hazavitele, stb.) lehet tartózkodni. Ügyintézés, az osztályos orvostól információ kérése, az orvosok betegellátó elfoglaltsága miatt elsősorban 14:00 – 15:30 között lehetséges.

 1. A Kórház tulajdonát képező eszközök, anyagok megóvása elsősorban a betegek érdeke, azok rongálása, eltulajdonítása tilos.
 2. Szeszesital fogyasztása az Intézmény egész területén tilos. Dohányzás csak az arra kijelölt helyen megengedett.
 3. Televízió nézésre az Osztályon kijelölt helyiség van. A televíziózás idejét és a műsorválasztást az osztályos nővérek ellenőrzik. Saját készülék üzemeltetésére az osztályos orvos adhat engedélyt, de a műsornézést ilyenkor is az osztályos nővér ellenőrzi.
 4. Vizsgáló helyiségekbe, kezelőkbe és más hivatalos helyiségekbe behívás nélkül belépni tilos.
 5. Az Osztályra felvett gyermekek a sebészeti ambulancián keresztül kerülnek az osztályokra. Fürdetés mindenki számára kötelező. Tetvesség, egyéb kontaktus útján terjedő bőrfertőzések esetén a beteg gondviselője köteles a szükséges eljárásba beleegyezni.
 6. A hozzátartozó fegyelmezetlen, összeférhetetlen, a gyógyítás, az ápolás békéjét veszélyeztető magatartása, és a házirend be nem tartása a kórházból való – rendész/rendőrség igénybevételével történő – eltávolítást von maga után.

      Ezen házirend, az intézményi Házirendben meghatározottakkal együtt érvényes.

 AZ OSZTÁLY NAPIRENDJE

05:00        -           07:30                    fürdetés, ágyneműcsere, kórterem rendbetétele

07:30        -           08:00                    osztályos orvosi vizit

08:00        -                                       reggeli  

08:00        -           09:00                    orvosi tanácskozás

09:00        -           13:00                    műtétek, kezelések, vizsgálatok

13:30        -           14:30                    nagyvizit

14:30        -           15:30                    a betegellátó munka folytatása

15:30        -           15:45                    osztályos vizit

18:00        -           18:30                    vacsora

19:00 óra                                          ügyeleti vizit

20:00 óra után                                  éjszakai pihenés

 

Miskolc, 2020.03.09.

Betegeink zavartalan gyógyulása érdekében tisztelettel:

 

                Kramcsák Mónika                                                                       Dr. Papp János

            osztályvezető főnővér                                                           mb. osztályvezető főorvos

Szeretettel köszöntöm Önt osztályunk honlapján. Kramcsák Mónika főnővér vagyok,

s néhány hasznos információt szeretnék Önnel megosztani.

 

Túl vagyunk az ijedtségen – gondolkodjunk együtt! 

Általános tudnivalók:

Osztályunkon  sürgősségi és előre tervezett ellátás folyik. A szülők gyermekeik mielőbbi gyógyulását elősegítve egyre több időt tölthetnek gyermekeikkel osztályunkon, természetesen a házirend szabályinak szigorú betartásával.

A gyermekek gyógyulása érdekében ezen  szabályok betartása rendkívül fontos, hiszen a pihenés, a  nyugalom a csend mind-mind a gyógyulást elősegítő tényezők.

14 éven aluli gyermekiket kérjük, ne hozzák látogatóba, ez a szabály a világ összes gyermekkórházában érvényes.

Tartózkodási idő naponta: 830 – 2000 –ig

A nap folyamán egy hozzátartozó tartózkodhat a gyermek mellett.

Kivétel délután, látogatási időben 1400- 1800 között, amikor két hozzátartozó lehet bent az osztályon.

A kórtermek 3, illetve 4 ágyasak.

A szülők és hozzátartozók osztályunkat a vizitek, kötéscserék idejére kérjük, hagyják el.

Az a szülő, akinek gyermeke még nem töltötte be az 1 éves kort és szopik, anyaszálláson vagy bármely életkorban az osztályon működő BABA - MAMA kórteremben kaphat elhelyezést, amennyiben erre igénye van. Az égési részlegünkön nincs BABA – MAMA kórterem!

Tartózkodási lehetőség még a kórház területén működő Ronald McDonald Alapítványi ház. 

 Fontos tudni:

 Milyen tárgyi eszközökre van szüksége  gyermeküknek a kórházban? 

 • Tisztálkodási eszközökre.

 • Papucsra, pizsamára.

 • Elalváshoz szükséges tárgyakra (pl. takaró, plüss játék, stb.)

 • Égési sérültek valamint váladékozó sebek esetén saját pizsama nem megengedett.

 • Behozhatók játékok, könyvek.

 • Égési sérült gyermekek esetében plüss állatokat kérjük, ne hozzanak!

   

  Csecsemők, kisdedek esetében:

 • Cumisüveg, cumi.

 • Elalvást segítő tárgyak.

 • Pelenka

 • Speciális tápszerek

 • A behozott tárgyakért, játékokért felelősséget nem tudunk vállalni.

 • Állandó gyógyszerek szedése esetén a felvevő orvost és a nővért tájékoztatni kell, a beszerzésig kérjük ezen gyógyszerek behozatalát.

 • A behozott ételeket, élelmiszereket minden esetben mutassák meg a kórtermes nővérkének hogy a diéta betartása ne sérüljön!

   

Szeretném Önökben megerősíteni, hogy osztályunkon mindnyájan azért vagyunk  és dolgozunk legjobb tudásunk szerint, hogy az Önök gyermeke mielőbb gyógyultan, mosolyogva hagyhassa el osztályunkat.

§Szerkesztés

Csak előzetes bejelentkezés alapján! (Tel.:06-46-515-200 /11216 )

Ideje: Hétfő – Péntek: 12:00 – 13:00

 

Hétfő: traumatológia

Kedd: urológia

Szerda: fejlődési rendellenességek, mellkas sebészeti esetek, ajak és szájpadhasadék

Csütörtök: égés gondozás

Péntek: végbélfejlődési rendellenességek, bélmotilitási zavarok, haemangiomák ellenőrzése

 

Kérjük az időpontok pontos betartását, a legrövidebb várakozási idő érdekében !

Köszönjük !