§Szerkesztés

       A miskolci gyermeksebészeti osztály - megelőzvén a debreceni és a szegedi egyetemet - második vidéki gyermeksebészetként 1956 októberében alakult meg a megszüntetett Honvéd Kórház épületében. Az első olyan gyermeksebészeti osztály volt az országban, mely orvosi egyetemmel nem rendelkező városban létesült. Első vezetője a Honvéd kórház volt sebész főorvosa dr. Balogh Pál lett. 1958-ban az osztályt áthelyezték a Semmelweis Kórház egyik felvonulási épület jellegű építményébe. A méltatlan körülmények az alig megalakult osztály fejlődését azonban nem törték meg. A műtéti szám emelkedett, és egyre jobb eredményeket ért el a műtétre szoruló gyermekek kezelésében.   

     Dr. Balogh Pál főorvos úr vezetése alatt indult meg, az osztályt jelenleg is jellemző, széles és színes szakmai profil kialakulása.  Mindazok a tevékenységek, amelyeket felnőtt korban különböző specializált osztályok látnak el (általános sebészet, traumatológia, urológia, mellkas sebészet, plasztikai sebészet stb.) gyermekkorban a gyermeksebészeti osztály feladata lett.. Az általa lerakott alapok színvonalát jelzi, hogy a későbbiekben orvosaink közül többen kaptak osztályvezetői kinevezést az ország különböző intézményeiben. 

     Balogh főorvos úr nyugdíjba vonulása után, 1972-ben az osztály egyik alapító tagját, dr. Vincze Jánost nevezték ki utódjául, aki briliáns technikájú sebész volt, naprakész elméleti felkészültséggel. Vezetése alatt az osztály tudományos munkássága megerősödött, és szakmai igényessége visszasugárzott az osztályunkra is. Tekintélyének, elismertségének köszönhetően osztályunk az ország 4 gyermeksebészeti centrumának egyike lett. 1976-ban a Gyermeksebészeti Osztály a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház területén újonnan felépült Gyermekegészségügyi Központ (GYEK) egyik osztályává vált. A korábbihoz képest jóval tágasabb, korszerűbben felszerelt osztály előtt új perspektívák nyíltak meg. Az osztály szomszédságában létrehozott Gyermek Intenzív Osztály és Koraszülött, újszülött-patológiai Osztály megfelelő hátteret biztosított az egyre nagyobb műtéti beavatkozásokhoz és a nagy rizikó csoportba tartozó beteg gyermekek és újszülöttek műtéteihez. 

     1990-ben az osztály új vezetője dr. Kiss Ákos Levente lett, aki tudását különböző nyugat-európai és tengerentúli intézetekben gyarapította. A szakma minden területén otthon volt, és számos új műtéti megoldást vezetett be osztályunkon. A különböző profilok vezetésével több szakvizsgás szakembereket bízott meg, akik feladata a szakma magas szintű művelése mellett a fiatal orvosok képzése volt. Tagja, s egy időben elnöke is volt a Gyermeksebészeti Társaság és a Gyermektraumatológiai Szekció vezetőségének. Osztályunk országos megbecsülést szerzett. Az itt folyó szakmai munka színvonalát mutatja, hogy más osztályokról, klinikákról rendszeresen jönnek hozzánk fiatal orvosok szakvizsga előtti továbbképzésre.  

     2007-től az osztály új vezetője dr. Réti Gyula főorvos. Kiemelt szakmai érdeklődésének és felkészültségének köszönhetően a határon túlról is jönnek urológiai betegek műtétre. Jelentős szakmai változás, hogy a sebészetet forradalmasító minimal invazív (endoszkópos) műtétek végzése, tehetséges szakorvosaink ambiciózus közreműködésével, általánossá, napi gyakorlattá vált. Az egy napos sebészeti ellátás bevezetésével lehetővé vált, hogy a rendeletben meghatározott betegségek esetén, ugyancsak meghatározott feltételek mellett, a reggel érkezett gyerekek a műtét után már aznap este hazamehetnek.

     Bár az osztály történetének leírásakor dominánsan az osztályvezetőket nevesítettük meg, hangsúlyozni kell, hogy az elért eredmények mögött az egész osztály munkája áll. 

     Osztályunk szakmai működését mindenkor a sokszínűség és a profilbőség jellemezte. Ezek közül csak néhányat emelünk ki.

     Az újszülöttsebészet sikeressége a gyermekellátás egészének hű tükre. Eredményessége feltételezi a jó sebészeti felkészültség mellett a hatékony gyermekgyógyászati, és aneszteziológiai hátteret. Mindez a GYEK-ben adott, és ma is ez az egyik kedvenc területünk.

     A sérült ellátás kezdettől fogva osztályunk meghatározó tevékenysége. Az alapokat dr. Dankó János fektette le, majd dr Kiss Ákos fejlesztette tovább, aki az országban elsőként szerzett gyermeksebészeti és traumatológiai szakvizsgát is. Nagy segítséget jelentett számára szakmailag és emberileg is dr. Rivasz Tóth Gyula, aki később ugyancsak szakvizsgázott mindkét specialitásból. A kezdetben dominánsan konzervatív töréskezelés az utóbbi két évtizedben jelentősen elmozdult a sérültek számára kényelmesebb, biztonságosabb és rövidebb kórházi ellátással járó műtéti eljárások felé. A sérült gyermeket szükség esetén akár évekig gondozzuk a minél jobb eredmények elérése érdekében.

     A súlyosan égett, leforrázott gyermekek kezelése komplex feladat, melyet az intenzív terápiás osztállyal együttműködve kell ellátni. A kezelési elveket az a dr. Baksa József fektette le, aki később az ország első számú szaktekintélye lett ezen a területen.      Az országban az elsők között vezettük be az égési sérüléseket szenvedett gyermekek korszerű, korai műtéti ellátását, elősegítve ezzel a kis betegek mielőbbi és lehető legkevesebb szövődménnyel járó gyógyulását. Eredményeinket 2002-ben az Egészségügyi Miniszter az osztály dolgozóinak adományozott Miniszteri Elismerő Oklevéllel ismerte el, és osztályunkat az intenzív osztállyal együtt regionális gyermekégési centrumnak nevezte ki. Az osztályon égéssebészeti részleget alakítottunk ki, melyet plasztikai sebész szakorvos vezet.

     Urológiai műtéteket kezdetben elsősorban a húgycső és a külső nemi szervek betegségeinél végeztünk. Az 1980-as évek közepétől a gyermekurológia csaknem teljes profilját felvállalta az osztály. Ennek megvalósulása két gyermeksebész urológiai szakképesítésének megszerzésével volt lehetséges. A prenatalis ultrahang vizsgálatok általánossá válása az urológiai kórképek jelentős részének méhen belüli felismerését eredményezte. Ennek következtében a korrekciós műtétek zömmel a csecsemő és kisded korban, sőt egyes esetekben újszülötteknél történnek meg. 

     A korábban is jelentős mellkas sebészeti profilunk kiszélesedéséhez és biztonságához hozzájárul az egyik kollégánk mellkas sebészeti szakképesítése. 

     A műtétes szakmákban bekövetkezett fejlődést nemcsak a kollégák szakképesítése útján próbáljuk követni, hanem igyekszünk a kor színvonalának megfelelő műszer- és eszközpark kialakítására is. Ebben jelentős szerepet vállal az 1995-ben létrehozott „Alapítvány a Gyermeksebészeti Betegekért” alapítványunk, mely a segítőkész adományozóknak köszönhetően a korszerű ellátáshoz szükséges szakkönyveken túl számos nagy értékű műszer beszerzését tette lehetővé.

     Az elmúlt évtizedekre visszatekintve megállapíthatjuk, hogy elődeink magas mércét állítottak elénk. Az általuk megkezdett és elvégzett munkát méltó módon szeretnénk folytatni.