Borsod-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 

Gyermeksebészeti, Traumatológiai és Égési Osztály

 

A GYERMEKSEBÉSZETI, TRAUMATOLÓGIAI ÉS ÉGÉSI OSZTÁLY LÁTOGATÁSI RENDJE

 

  Az 1997. évi CLIV. egészségügyi törvény 11. §  (4) bekezdése alapján "A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon. … A (4) bekezdésben foglalt jogokat a beteg a fekvőbeteg-gyógyintézetben meglévő feltételektől függően, betegtársai jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja. Ennek részletes szabályait a fekvőbeteg-gyógyintézet házirendje határozza meg”.

Ennek alapján a Gyermeksebészeti, Traumatológia és Égési Osztály látogatási rendje a következő:

A gyermek-szülő kapcsolat fenntartása érdekében egy szülő/hozzátartozó folyamatosan a beteg gyermek mellett tartózkodhat. A szülői fekvőhellyel is rendelkező kórtermek száma korlátozott. A többi kórteremben éjszakára a szülők számára csak széket tudunk biztosítani a gyermek ágya mellett. Kérjük, hogy higiénés okok miatt sem a gyermekük, sem az esetleg átmenetileg üres másik ágyra ne feküjenek le. A földön fekve alvás TILOS!

A hangos beszélgetés és járkálás zavarhatja a beteg gyermekek pihenését, éjszakai nyugalmát, ezért kérjük, mellőzzék a telefonálást, járkálást.

Egészségügyi okok miatt kérjük, ne használják a gyermekek részére biztosított mellékhelyiségeket !

Tisztelt szülők!

            Kérjük, hogy benntartózkodásuk során saját gyermekük gyógyulása érdekében együttműködésükkel segítsék a gyógyító és ápoló személyzet munkáját és ugyanígy legyenek tekintettel a kórterem többi kis betegére is, ne zavarják az ő nyugalmukat és ellátásukat se.  

Bizonyos esetekben (pl. a kórteremben fekvő gyermekek vizsgálatánál) megkérhetjük a szülőket, hogy hagyják el a kórtermet. 

 • Látogatási idő mindennap 1400 - 1800 között van.
 • A kórtermek kis mérete miatt kérjük, hogy egy beteg mellett egyszerre legfeljebb csak 2 hozzátartozó tartózkodjon. A többi látogató a külső folyosóról, az ablakon keresztül tarthat a beteggel kapcsolatot.

Az osztály előterében és az osztályon 14 éven aluli gyermek látogatóként nem tartózkodhat, folyamatos felnőtt felügyelet mellett a külső folyosóról látogathatnak. Ennek célja a betegek és látogatók fertőzésektől való védelme.

Gyermekük mielőbbi gyógyulása és a kórházi tartózkodásának kellemesebbé tétele érdekében néhány további szempont figyelembe vételét kérjük:  

Az alábbiakban felsorolt rendszabályok mindenekelőtt a betegek érdekeit és mielőbbi gyógyulásának elősegítését szolgálják, ezért kérjük azok maradéktalan betartását.

 • A műtétek és beavatkozások steril körülmények között történnek. A sebfertőzések, a szövődmények megelőzéséért, a kezelés akadálymentességéért Önök is tehetnek. Gondoljanak arra, hogy gyermekük gyógyulásához az Önök és a kórterem megfelelő higiénés állapota is elengedhetetlen. Kérjük, őrizzék meg gyermekük kórtermének, környezetének rendjét, tisztaságát ! Ennek érdekében minden reggel ellenőrzést tartunk.
 • A gyermekek részére lehetőleg egyszeri fogyasztásra elegendő, nem romlékony élelmiszert hozzanak be. Kérjük, az osztályos ápolónőtől tájékozódjanak arról, hogy milyen élelmiszer adható gyermeküknek. Ne hagyjanak semmiféle ételt, italt a gyermeknél tervezett altatás, műtét, vagy más beavatkozás előtt, mivel azok altatás előtti vagy utáni elfogyasztása szövődmények, életet veszélyeztető állapotok kialakulását okozhatják. Ugyanezen okból kérjük, ne adjunk ételt és italt a kórteremben fekvő többi betegnek se.
 • A kisméretű kórtermekben a személyes dolgok tárolására rendelkezésre álló hely kevés. Ezért kérjük, hogy felvételkor a gyermeknek csak a legszükségesebb dolgait hozzák be. Értékes tárgyak behozatalát mellőzzék, mert ezért felelősséget vállalni nem tudunk.
 • Kérjük, a kórtermekben és a közösségi terek területén található eszközök, berendezési tárgyak tisztaságának, épségének megóvását.
 • Szeszesital fogyasztása és a dohányzás a Gyermekegészségügyi Központ egész területén tilos.
 • Éles, szúrásra, vágásra alkalmas eszközök ( kés, olló ) használata fokozott körültekintéssel lehetséges, használaton kívül minden esetben zárják el, üvegpoharakat kérnénk mellőzni!
 • Televízió nézésre az osztályon kijelölt helyiség van. A televíziózás idejét és a műsorválasztást az osztályos nővérek ellenőrzik.
 • A vizsgáló helyiségekbe, kezelőkbe, a szülők csak külön orvosi engedéllyel léphetnek be.
 • Osztályunkra történő sürgős a felvételnél fürdetés mindenki számára kötelező. Tetvesség és egyéb kontaktus útján terjedő bőrfertőzések esetén a beteg gondviselője köteles a szükséges fertőtlenítő eljárásba beleegyezni. Ilyen esetekben a szülők, hozzátartozók otthoni kezelése is szükséges, ezt követően csak háziorvostól kapott igazolás bemutatása után maradhat gyermekével.
 • A hozzátartozók kerüljék a fegyelmezetlen, összeférhetetlen, a gyógyítás, az ápolás nyugalmát veszélyeztető magatartást. A házirend be nem tartása a szülő osztályról való kényszerű távozását vonja maga után.

Kérjük, hogy a bent fekvő gyermekek engedély nélkül, szülővel se hagyják el az osztály területét.

Ezen házirend, az intézményi házirendben meghatározottakkal együtt érvényes.

Kérjük a Tisztelt Hozzátartozók együttműködését.

A fent megfogalmazottakat az Ön gyermekének gyógyulása érdekében szigorúan vesszük és betartását mindenkor kötelezőnek tartjuk.

Miskolc, 2020.03.09.

Betegeink zavartalan gyógyulása érdekében tisztelettel:

 

               Kramcsák Mónika                                                                                 Dr. Papp János

            osztályvezető főnővér                                                                       mb. osztályvezető főorvos