Borsod-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 

Gyermeksebészeti, Traumatológiai és Égési Osztály

 

A GYERMEKSEBÉSZETI, TRAUMATOLÓGIAI ÉS ÉGÉSI OSZTÁLY LÁTOGATÁSI RENDJE

 

  


Az 1997. évi CLIV. betegjogi törvény alapján "a kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt

 

személy mellette tartózkodjon". Ez azonban nem szülői jog, hanem a beteg joga, amelyet három feltétel figyelembe vételével lehet gyakorolni:

 

 
     - kórházban meglévő feltételek 

     - a többi beteg jogainak, érdekeinek tiszteletben tartása 

     - a betegellátást nem zavarhatja


Ennek alapján a Gyermeksebészeti, Traumatológia és Égési Osztály látogatási rendje a következő:

 

Látogatási idő mindennap 1400 - 1800 óráig van.

 

     - Egy beteget egyszerre csak 1 hozzátartozó látogathat. Ennél több látogató csak a külső folyosóról, az ablakon keresztül tarthat a beteggel kapcsolatot. 14 éven aluli gyermek,

 

       folyamatos felnőtt felügyelet mellett, ugyancsak a külső folyosóról látogathat. Ennek célja a betegek és látogatók fertőzésektől való védelme. 

     - A gyermek-szülő kapcsolat fenntartása érdekében lehetőség van arra, hogy az egyik szülő/hozzátartozó 830 - 2000 óra közti időpontban, sőt különösen indokolt esetben akár

 

       éjszaka is gyermeke mellett tartózkodjon.

     - Természetesen ez a megnyújtott látogatás nem zavarhatja az osztály munkáját, a gyermek körüli gyógyítási és ápolási teendőket. Ennek megfelelően a kórtermet el kell hagyni

        vizitek, kötések, kezelések idejére.

 

 

Az éjszakai benntartózkodás írásos engedély alapján történik és előnyben részesülnek a következők:

 

     - 1 éven aluli gyermeket szoptató anya a szoptatás idejére,
 

     - értelmi, érzékszervi károsodottak szülője, ha a gyerekkel a kórházi személyzet nem tud kapcsolatot fenntartani,

 

     - tartós kórházi kezelést igénylő, súlyos életveszélyes betegségben szenvedő gyermekek szülője,

 

     - kórházban, betegágy mellett dolgozó szülő.

 

     - Éjszakára maradó szülőknek csak egy széket tudunk biztosítani a beteg ágya mellett. 

     - A szülő nem feküdhet le sem a szomszéd ágyra, sem a földre, sem a gyermeke mellé, de kérjük, hogy tartózkodjon a gyermeke mellett a kórteremben. Az éjszakára maradó,

        vagy távollakó szülőknek javasoljuk megfelelő térítés ellenében az anyaszállás igénybevételét.

     - Személyes holmik tárolása kórteremben tilos! 

     - Az osztályon lévő mellékhelyiségeket a látogatók nem használhatják, hanem csak a számukra kijelölt mellékhelyiségeket vehetik igénybe.

     - A szülő nem tartózkodhat a gyermeke mellett a műtét után közvetlenül az ún. ébredési időszakban (1-2 óra), mivel a gyermek ilyenkor fokozott szakellátásra szorul. Az

       ébredést követően a látogathatóság időpontjáról az orvos, illetve az osztályos nővér ad felvilágosítást. Ugyancsak nem szabad a kórteremben tartózkodni, ha az ott lévő

       bármelyik beteg állapota, kezelési igénye azt nem teszi lehetővé.

  

Égett betegekre, őrző szobában ápoltakra egyedi látogatási rend vonatkozik.


A további rendszabályok tekintetében az intézményi és osztályos házirend az irányadó, melyből a legfontosabb tudnivalókat a túlsó oldalon soroltuk fel.

Kérjük a szülőket, hogy az osztályos házi-, és látogatási rendet tartsák be, ellenkező esetben gyermekük, illetve a többi beteg gyógyulása érdekében a látogatási engedélyt vissza

kell vonnunk.

Ezen feltételeket tudomásul veszem és elfogadom.

 

Fontos rendszabályok:

 

     - Az osztályos házirend betartása kötelező.

     - Csak egyszeri fogyasztásra alkalmas, nem romlékony élelmiszer hozható be, melyet átadás előtt a nővérnek be kell mutatni. Ne hagyjunk semmiféle ételt, italt a gyermeknél

       tervezett altatás, műtét, vagy más beavatkozás előtt, mivel azok a gyermek fulladását, vagy a tervezett műtét elmaradását okozhatják. Ugyanezen okból ne adjunk ennivalót

       osztályon fekvő többi betegnek sem.

     - Játékokért, itt hagyott ruhákért, egyéb értéktárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni. 

     - A szülő gyermeke kezelőorvosát 1400-1530 között keresheti meg. Ezen időn kívül csak előzetes időegyeztetés esetén biztosítható a kapcsolatfelvétel. 

     - Az osztályon fekvő gyermekek engedély és kísérő nélkül az osztály területét nem hagyhatják el. 

     - Látogatók étkezésre kijelölt helye a magas földszinten a büfé melletti asztalok, az osztályon és az osztály előtti előtérben az étkezés nem megengedett.