Tájékoztató a „Baba – Mama” kórtermek tartózkodási rendjéről

Az „Alapítvány a Gyermeksebészeti Betegekért” finanszírozásában osztályunkon a szülők és gyermekek együttes elhelyezésére az átlagosnál lényegesen magasabb komfortfokozatú kórtermek kerültek kialakításra. Ezekben a kórtermekben a szülők részére külön fekhely áll rendelkezésre, ágyneművel. A kórtermek légkondicionáltak, saját fürdőszobával rendelkeznek. A szülők és gyermekek ruháinak elhelyezésére szekrények vannak. Wifi segítségével folyamatos internet elérhetőség biztosított.

Ezekben a kórtermekben csak női hozzátartozó elhelyezésére van lehetőségünk!

Fontos, hogy gyermekük mellett csak akkor tartózkodhatnak, ha nincs

  • lázas betegségük
  • influenzás tüneteik
  • hasmenésük vagy egyéb fertőző betegségük.

Amennyiben az édesanya krónikus betegségben szenved, kérjük, a család gondolja át, ki marad a gyermek mellett, mert a stressz hatására betegségük tünetei fokozódhatnak (epilepszia, asthma, cukorbetegség stb.).

Saját gyógyszerüket minden esetben hozzák magukkal és a szekrényben bezárva tárolják.

Ahhoz, hogy a szülők gyermekükkel együtt maradhassanak, négy fontos feltétel betartása szükséges: 

  1. a többi beteg jogainak, érdekeinek tiszteletben tartása, pihenésük – alvásuk zavartalan biztosítása
  2. a betegellátás (saját és többi gyermek) zavartalanságának biztosítása
  3. higiénés szabályok kötelező betartása
  4. az osztályos házirend maradéktalan betartása

Ennek alapján gyermekük mielőbbi gyógyulása érdekében kérjük a következő szabályok betartását.

Amíg az Ön gyermeke a kórházban tartózkodik a  kórházi betegellátó team a felelős érte, ezért kérjük együttműködését, megértését.

- Gyermekük a saját ágyában kell hogy maradjon éjszakára, kivételt képez  az éjszakai szoptatás, de etetés után a gyermeket vissza kell tenni a kiságyba.

- Amennyiben elhagyja a kórtermet kérjük, hogy ne  a betegtársak szüleinek jelezze, hanem az osztályos nővér számára.

- Abban az esetben, ha műtét után gyermeke szoros megfigyelést igényel őrző szobába vagy ébredő szobába kerül elhelyezésre, ahol nincs mód éjszaka gyermeke mellett tartózkodni, amennyiben állapota engedi, visszakerül eredeti kórtermébe.

 1. Higiénés szabályok:

- Minden egyes alapápolást segítő tevékenység végzésénél kötelező a kézmosás, kézfertőtlenítés.

- A reggeli ápolási tevékenységek: kórterem rendbetétel, ágyneműcsere, fürdetés, szellőztetés 6 órakor kezdődnek a házirend szerint.

- Kérjük a szülőket, hogy saját ágyukat tartsák rendben 7 óra 15 percre ágyazzanak be és az ágyat csukják össze. A kórházból való távozáskor az ágyneműt lehúzva hagyják az ágyon.        

- Saját pizsama használata megengedett – ágynemű behozását mellőzzék.  

- Váltópapucs és a fürdőszobában külön fürdőpapucs használata kötelező.  

- Étkezés a kórteremben lehetséges. A kést, a villát minden esetben szekrényben, elzárva kell tartani , üvegpoharakat kérnénk mellőzni!

 - Ételtárolás a folyosón lévő hűtőben, tároló dobozban, névvel ellátva,  távozáskor kérjük a hűtőből elvinni a benne tárolt élelmiszereket.

- Intézetünkben szelektív hulladékgyűjtés működik, kérjük a szabályok betartását.

- A fürdőszoba  használati utasítását kérjük, tartsák be.

 2. A zavartalan pihenés érdekében:

-A mobiltelefonokat este 20 óra után kérjük lehalkítani, vagy kikapcsolni.  

- TV – DVD használata 20 óráig megengedett, amennyiben a betegtársakat nem zavarja. –

- Éjszaka amennyiben a betegellátás szükségessé teszi, őrzőfény felkapcsolására kerülhet sor.

- Éjjel kérjük, hogy minden szülő a saját gyermeke mellett tartózkodjon a kórteremben.

 3. Gyógyszer beadás:

- Gyermekük állandó gyógyszerét hozzák be a kórházba, melyet felvételkor kérünk átadni szíveskedjenek megfelelő tárolás céljából az osztályos nővér számára.

- Kérjük a szülőket, hogy önállóan semmilyen gyógyszert ne adjanak gyermeküknek. Vitaminok, táplálék kiegészítők  adását is jelezzék az osztályos nővér számára.

 FONTOS TUDNI:

- Látogatási időben a látogatásra a Gyermekegészségügyi Központ által kiadott látogatási rend az érvényes.

- Behozott értéktárgyaikért felelősséget vállalni nem tudunk. Értékeiket lehetőség szerint a szekrényben zárva tartsák.  

- Kérjük a szülőket, hogy a kórtermek berendezési tárgyaira vigyázzanak és gyermeküknek is hívják fel erre a figyelmét. A kórtermekben és a berendezési tárgyaikban keletkezett károkért anyagi felelősséggel tartoznak. Érkezéskor és távozáskor átadás-átvétel történik!

 Gyermekük gyógyulása érdekében kérjük együttműködésüket osztályunk dolgozóival, amennyiben ez nem valósul meg gyermeküket ki kell helyeznünk a „Baba – Mama” kórteremből.

 Amennyiben gyermeke és Ön sürgősséggel kerül elhelyezésre a Baba-mama kórteremben úgy előfordulhat, hogy ez a helybiztosítás, már egy előjegyzett beteg helyének rovására történt. Ha másnap az előjegyzett gyermek megérkezik és más helyet nem tudunk számára felkínálni, akkor előfordulhat, hogy Önt és gyermekét kell áthelyeznünk egy nem Baba-mama kórterembe.

 Kérjük, hogy alapítványunkat az eltöltött éjszakák arányában anyagilag támogassa a kórtermek állagának megőrzése és további hasonló kórtermek létrehozása érdekében.

 Alapítvány a Gyermeksebészeti Betegekért

Cím: 3529 Miskolc Medgyessy Ferenc 4.

Számlaszámunk:12046102-00116550-00100009

Adószámunk: 18419867-1-05

Miskolc, 2020.03.09.

Betegeink zavartalan gyógyulása érdekében tisztelettel:

 

                Kramcsák Mónika                                                                       Dr. Papp János

            osztályvezető főnővér                                                           mb. osztályvezető főorvos

 

Támogatásukról igazolást állítunk ki. Minden befizetés számla ellenében történik. Amennyibe támogatását utalja, az igazolás kiállításához a közlemény rovatban adja meg adószámát is.

 

Miskolc, 2020.03.09.